Mūžizglītības programma LEONARDO DA VINCI

Par mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogrammām "Mobilitāte" un "Partnerība" lasi šeit. 

 

Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogramma "Mobilitāte" (2011. gads)

2011.gadā SIA „Rīgas Kosmētikas skola” veiksmīgi īstenoja Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogrammas "Mobilitāte" projektu "Eiropa zinošiem pasniedzējiem”. Skolas direktores Nellijas Janaus vadībā četri pedagogi nedēļu pavadīja CIDESCO skolā Helsinkos - Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto. Brauciena mērķis bija pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana. Mūsu skolas pārstāvji iepazinās ar skolvadību, pedagogu darba organizāciju, mācību metodisko materiālu izstrādes praksi, piedalījās lekcijās un praktiskajās nodarbībās, diskusijās ar studentiem un pasniedzējiem, apmeklēja studentu prakses vietas. Rezultātā, tika iegūta vērtīga starptautiskā pieredze, kas noderēja izglītojot Rīgas Kosmētikas skolas audzēkņus un organizējot mācību darbu skolā. Tika nodibināti jauni kontakti, kas palīdzēs izstrādāt jaunus projektus nākotnē un pavēra iespējas studentu kvalifikācijas prakses organizēšanai ārvalstīs.

 

Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogramma “Patrnerība" (2011. -2013. gads).

2011. - 2013. gadā SIA „Rīgas Kosmētikas skola” īstenoja Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogrammas "Partnerības" projektu - „Development of joint learning material for beauticians”. Projekta partneri bija biedrība "Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācija" (Latvija), CIDESCO skolas Helsinkos un Tallinā - Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto (Somija) un Eesti Esimene Erakosmeetikakool (Igaunija).

SIA "Rīgas Kosmētikas skola" un biedrībai "Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācija" piešķirtā finansējuma ietvaros bija jāīsteno 24 starptautiskās mobilitātes un visiem projekta partneriem kopīgi jāizstrādā mācību metodiskie materiāli sejas ādas un ķermeņa kosmētiskā kopšanā.

Projekta īstenošanas laikā notikuši pieci mobilitātes braucieni. Kosmētiķes Agnese Ruskule, Dagnija Kazule, Ineta Krjučkova viesojušās pie sadarbības partneriem Helsinkos, Olga Stoļarova un Inga Groskopa - Tallinā. Notikušas trīs starptautiskas sanāksmes Rīgā, Tallinā un Helsinkos. Izskatīta kopdarbu struktūra, saturs, tēmu izklāsts, vairākkārt pārrunāti atsevišķi atšķirīgie viedokļi, lai nonāktu pie kopīga viedokļa.

Projekta ietvaros izstrādāto mācību materiālu par pretnovecošanās terapiju un par ķermeņa un sejas klasisko kosmētisko masāžu pirmreizējā prezentācija notika Rīgā 2013. gada jūlijā.