Mūsu skolas absolventiem visaugstākie rezultāti kosmētikas skolu vidū

Starptautiskā Cidesco Rīgas Kosmētikas skola lepojas ar izglītojamo pastāvīgiem sasniegumiem valsts pārbaudes darbos, kas vidēji ir novērtēti ar „ļoti labi“, kā arī ar veiksmīgi nokārtotiem sertifikācijas eksāmeniem, kas novērtēti visaugstāk kosmētikas skolu vidū.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu kopsavilkums pieejams šeit:
http://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/statistika.shtml