ERASMUS + 2018./2019. mācību gads

Jaunajā 2018./2019. mācību gadā desmit Starptautiskās CIDESCO Rīgas kosmētikas skolas otrā kursa studentes  un viens profesionālās izglītības pedagogs dosies uz Polijas profesionālās izglītības iestādi Medyczno-Spoleczne Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle, lai pilnveidotu savas kompetences skaistuma terapijas speciālista profesijā.

Projekta laikā dalībnieki iepazīs ārvalstu izglītības sistēmu un tās piedāvātās iespējas skaistuma speciālista profesijas izaugsmē, apzinās Eiropas darba tirgus iespējas nozarē, pilnveidos praktsikās iemaņas un apgūs novitātes skaistumkopšanas nozarē, lai tās ieviestu un pilnveidotu Latvijā, uzlabos sadarbības, komunikācijas un darba motivācijas prasmes, gūs ieskatu mūžizglītības nepieciešamībai mūsdienu profesiju attīstības laikmetā, kā arī pilnveidos un uzlabos izglītības un vērtēšanas sistēmu profesionālās kosmētiķu izglītības jomā, kā arī būs uzlabojušas svešvalodas prasmes, lai varētu tālāk darboties starptautiskā vidē.

Mobilitātes ietvaros dalībniekiem būs iespēja apmeklēt praktiskas nodarbības un teorētiskas lekcijas MSCKZiU Jaslo medicīnas skolā, kuru laikā apgūs jaunas skaistumkošanas terapijas metodes, īpaši pievērošot uzmanību jaunu masāžas metožu apgūšanai. Studentes varēs praktizēties pieredzējušu pasniedzēju uzraudzībā. Projekta ietvaros dalībnieki varēs piedalīties studentu darba semināros un sanāksmēs, kurās varēs radīt inovatīvus jomas problēmu risinājumus, apvienojot zināšanas no dažādu valstu pieredzēm. Inovatīvās idejas un problēmrisinājumus projektā iesaistītās puses varēs realizēt savā darbībā pēc projekta noslēguma.

Projekta rezultātā dalībnieki būs pilnveidojuši profesionālo kvalifikāciju un guvuši inovatīvu skatījumu uz nozares problēmām. Projektā iesaistītie pedagogi būs paplašinājuši zināšanas jaunu metožu apguvē, pilnveidojuši prasmes vērtēšanas kritēriju un izglītības kvalitātes uzlabošanas mehānismos, kā arī iesaistītajām skolām būs jauna starptautiska sadarbības pieredze, kuru varēs izmantot, lai uzlabotu arī šajā mobilitātes projektā tieši neiesaistīto skaistumkopšanas speciālistu kvalifikāciju.

Projekta noslēgumā Starptautiskās CIDESCO Rīgas kosmētikas skolā tiks rīkota studentu konference, lai projektā iesaistītie dalībnieki varētu dalīties ar gūto pieredzi un jaunajām zināšanām ar citiem topošajiem kosmētiķiem.

Projekta finansējums: 21 723 EUR.

Projekta vadītāja: Līga Krīgere

Projekta koordinatore: Daiga Krieviņa

tel.: 25968381

e-pasts: daiga.krievina25@gmail.com

 

http://www.viaa.gov.lv/library/files/original/Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png