Aktuāli

ERASMUS + 2018./2019. mācību gads
01 SEP

ERASMUS + 2018./2019. mācību gads

Jaunajā 2018./2019. mācību gadā desmit Starptautiskās CIDESCO Rīgas kosmētikas skolas otrā kursa studentes  un viens profesionālās izglītības pedagogs dosies uz Polijas profesionālās izglītības iestādi Medyczno-Spoleczne Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle, lai pilnveidotu savas kompetences skaistuma terapijas speciālista profesijā.

Projekta laikā dalībnieki iepazīs ārvalstu izglītības sistēmu un tās piedāvātās iespējas skaistuma speciālista profesijas izaugsmē, apzinās Eiropas darba tirgus iespējas nozarē, pilnveidos praktsikās iemaņas un apgūs novitātes skaistumkopšanas nozarē, lai tās ieviestu un pilnveidotu Latvijā, uzlabos sadarbības, komunikācijas un darba motivācijas prasmes, gūs ieskatu mūžizglītības nepieciešamībai mūsdienu profesiju attīstības laikmetā, kā arī pilnveidos un uzlabos izglītības un vērtēšanas sistēmu profesionālās kosmētiķu izglītības jomā, kā arī būs uzlabojušas svešvalodas prasmes, lai varētu tālāk darboties starptautiskā vidē.

Mobilitātes ietvaros dalībniekiem būs iespēja apmeklēt praktiskas nodarbības un teorētiskas lekcijas MSCKZiU Jaslo medicīnas skolā, kuru laikā apgūs jaunas skaistumkošanas terapijas metodes, īpaši pievērošot uzmanību jaunu masāžas metožu apgūšanai. Studentes varēs praktizēties pieredzējušu pasniedzēju uzraudzībā. Projekta ietvaros dalībnieki varēs piedalīties studentu darba semināros un sanāksmēs, kurās varēs radīt inovatīvus jomas problēmu risinājumus, apvienojot zināšanas no dažādu valstu pieredzēm. Inovatīvās idejas un problēmrisinājumus projektā iesaistītās puses varēs realizēt savā darbībā pēc projekta noslēguma.

Projekta rezultātā dalībnieki būs pilnveidojuši profesionālo kvalifikāciju un guvuši inovatīvu skatījumu uz nozares problēmām. Projektā iesaistītie pedagogi būs paplašinājuši zināšanas jaunu metožu apguvē, pilnveidojuši prasmes vērtēšanas kritēriju un izglītības kvalitātes uzlabošanas mehānismos, kā arī iesaistītajām skolām būs jauna starptautiska sadarbības pieredze, kuru varēs izmantot, lai uzlabotu arī šajā mobilitātes projektā tieši neiesaistīto skaistumkopšanas speciālistu kvalifikāciju.

Projekta noslēgumā Starptautiskās CIDESCO Rīgas kosmētikas skolā tiks rīkota studentu konference, lai projektā iesaistītie dalībnieki varētu dalīties ar gūto pieredzi un jaunajām zināšanām ar citiem topošajiem kosmētiķiem.

Lasīt vairāk
Stipendijas
16 MAI

Stipendijas

Veselības centrs 4 piešķir stipendijas Starptautiskās CIDESCO Rīgas kosmētikas skolas studentēm

 

Šā gada 15. maijā Veselības centrs 4 (VC4) valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds svinīgi sveica izcilības stipendijas ieguvējas – sešas Starptautiskās Cidesco Rīgas kosmētikas skolas (SCRKS) audzēknes. Lai sniegtu atbalstu topošajām kosmētiķēm viņu ceļā uz izvēlēto profesiju, Veselības centrs 4 piešķīra 500 eiro vērtas balvas. Pretendentes stipendijām pieteica SCRKS vadība, ņemot vērā studentu sekmes un sabiedriskās aktivitātes ārpusskolas darbā.

Lasīt vairāk
ERASMUS + 2017./2018. mācību gads
01 JAN

ERASMUS + 2017./2018. mācību gads

2017./2018. macību gadā, martā, desmit otrā kursa audzēknēm bija iespēja 16 dienas praktizēties vienā no lielākajām kosmetoloģijas koledžām ar akreditētu CIDESCO programmu Somijā, Suomen Diakoniaopisto SKY-Opiston koledžā. Prakses un apmācību mobilitāti (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA102-035239) finansē Erasmus+ mobilitātes finanšu fonds KA1 aktivitātes ietvaros. Pieredze un prakses iespējas, kā arī  gūtās zināšanas papildina Latvijas topošo kosmētiķu prasmes un konkurences iespējas gan Latvijā, gan ārpus tās. Audzēknes apguva jaunas metodes kosmetoloģijā, piemēram, karsto akmens masāžu, indiāņu galvas masāžu, darbu ar dažādām profesijā izmantojamajām iekārtām, u.c. metodes, tāpēc jaunās kosmētiķes Latvijas klientiem spēs piedāvāt plašāku pakalpojumu klāstu. Pieredze starptautiskos projektos dod pieredzi darbā ar ārvalstu klientiem, tai skaitā tūristiem Latvijā. Prakses laikā audzēknes iepazinās arī ar plašo bioloģiskās kosmētikas produktu klāstu Eiropā dabīgās kosmētikas izstādē Helsinkos (http://www.luonnonkosmetiikka.fi/). Visas mobilitātes dalībnieces pēc prakses Somijā saņēma apstirpinātus Europass mobilitātes dokumentus.

Projekta ietvaros audzēknēm bija iespēja izmēģināt arī dažādas veselību veicinošas nodarbības - jogas  un  ūdens vingrošans nodarbības -, kas ir nozīmīga sastāvdaļa cilvēka veselības uzturēšanas un veicināšanas sastāvdaļa skaistumkopšanas sfērā. Mācoties Starptautiskās CIDESCO Rīgas kosmētikas skolā, audzēknēm ir plašas iespējas paplašināt savas zināšanas arī ārpus tiešā mācību procesa, kas jau studiju laikā dod iespēju izvēlēties savu tālāko darbības virzienu un atrast darbu, kurā turpinās strādāt pēc skolas absolvēšanas.

Lasīt vairāk