Aktuāli

ERASMUS + 2019
12 MAR

ERASMUS + 2019

Laikā no 7. marta līdz 21. martam 10 Starptautiskās CIDESCO Rīgas Kosmētikas skolas audzēkenes ir devušās Erasmus+ projekta nr. 2018-1-LV01-KA102-046868 ietvaros mācību mobilitātē uz Polijas pilsētu Jaslo, lai papildinātu savas kompetences skaistumkopšanas profesijas jomā. Mācības norisinās profesionālās medicīniskās izglītības iestādē "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle". Mobilitātes laikā ir iespēja papildināt zināšanas ne tikai savas jomas priekšmetos, bet uzzināt daudz jauna - fizioterapijas ievadu, papildināt zināšanas pirmajā palīdzībā un mākslas terapijā, kā arī būs iespēja redzēt darbu Polijas skaistumkopšanas salonos, SPA centrā, kā arī iepazīties ar reģiona kultūru un īpaši sirsnīgajiem cilvēkiem. Ir tikai mobilitātes sākums, bet iespaidu jau ir tik daudz!

Lasīt vairāk
Procedūru ceļvedis
29 JAN

Procedūru ceļvedis

Aicinām apmeklēt procedūras audzēkņu kvalifikācijas prakses ietvaros no 1.februāra līdz 30.maijam! 

Procedūras notiek Tallinas ielā 18, Rīgā (3.stāvā) Starptautiskās CIDESCO Rīgas Kosmētikas skolas telpās. 

Procedūras pieejamas tikai darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:00

Piesakies procedūrai, rakstot uz prakse@kosmetikasskola.lv vai zvanot 28388520

Lasīt vairāk
ERASMUS + 2018./2019. mācību gads
01 SEP

ERASMUS + 2018./2019. mācību gads

Jaunajā 2018./2019. mācību gadā desmit Starptautiskās CIDESCO Rīgas kosmētikas skolas otrā kursa studentes  un viens profesionālās izglītības pedagogs dosies uz Polijas profesionālās izglītības iestādi Medyczno-Spoleczne Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle, lai pilnveidotu savas kompetences skaistuma terapijas speciālista profesijā.

Projekta laikā dalībnieki iepazīs ārvalstu izglītības sistēmu un tās piedāvātās iespējas skaistuma speciālista profesijas izaugsmē, apzinās Eiropas darba tirgus iespējas nozarē, pilnveidos praktsikās iemaņas un apgūs novitātes skaistumkopšanas nozarē, lai tās ieviestu un pilnveidotu Latvijā, uzlabos sadarbības, komunikācijas un darba motivācijas prasmes, gūs ieskatu mūžizglītības nepieciešamībai mūsdienu profesiju attīstības laikmetā, kā arī pilnveidos un uzlabos izglītības un vērtēšanas sistēmu profesionālās kosmētiķu izglītības jomā, kā arī būs uzlabojušas svešvalodas prasmes, lai varētu tālāk darboties starptautiskā vidē.

Mobilitātes ietvaros dalībniekiem būs iespēja apmeklēt praktiskas nodarbības un teorētiskas lekcijas MSCKZiU Jaslo medicīnas skolā, kuru laikā apgūs jaunas skaistumkošanas terapijas metodes, īpaši pievērošot uzmanību jaunu masāžas metožu apgūšanai. Studentes varēs praktizēties pieredzējušu pasniedzēju uzraudzībā. Projekta ietvaros dalībnieki varēs piedalīties studentu darba semināros un sanāksmēs, kurās varēs radīt inovatīvus jomas problēmu risinājumus, apvienojot zināšanas no dažādu valstu pieredzēm. Inovatīvās idejas un problēmrisinājumus projektā iesaistītās puses varēs realizēt savā darbībā pēc projekta noslēguma.

Projekta rezultātā dalībnieki būs pilnveidojuši profesionālo kvalifikāciju un guvuši inovatīvu skatījumu uz nozares problēmām. Projektā iesaistītie pedagogi būs paplašinājuši zināšanas jaunu metožu apguvē, pilnveidojuši prasmes vērtēšanas kritēriju un izglītības kvalitātes uzlabošanas mehānismos, kā arī iesaistītajām skolām būs jauna starptautiska sadarbības pieredze, kuru varēs izmantot, lai uzlabotu arī šajā mobilitātes projektā tieši neiesaistīto skaistumkopšanas speciālistu kvalifikāciju.

Projekta noslēgumā Starptautiskās CIDESCO Rīgas kosmētikas skolā tiks rīkota studentu konference, lai projektā iesaistītie dalībnieki varētu dalīties ar gūto pieredzi un jaunajām zināšanām ar citiem topošajiem kosmētiķiem.

Lasīt vairāk