Reģistrējies

Reģistrējies

Dokumentus pieņem

līdz 2017.gada  31. augustam,

darbdienās, no plkst. 9.00 līdz 17.00

Rīgā, Jāņa Asara ielā 5, 1.stāvā, 103. kabinetā

 

Reģistrējoties studijām 2017./2018. mācību gadā, nepieciešami šādi personas dokumenti:

- pase,

- atestāts par vidējo izglītību vai diploms par profesionālo izglītību medicīnas nozarē,

- medicīnas izziņa Nr.027/U),

- 3 foto (3x4cm).

 

Reģistrācijas maksa: EUR 20.00

Vairāk informācijas par reģistrēšanos studijām

pa tālr. (+371) 6 731 3359