Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogramma “Patrnerība" (2011. -2013. gads).

Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogramma “Patrnerība" (2011. -2013. gads).

2011. - 2013. gadā SIA „Rīgas Kosmētikas skola” īstenoja Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogrammas "Partnerības" projektu - „Development of joint learning material for beauticians”. Projekta partneri bija biedrība "Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācija" (Latvija), CIDESCO skolas Helsinkos un Tallinā - Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto (Somija) un Eesti Esimene Erakosmeetikakool (Igaunija).

SIA "Rīgas Kosmētikas skola" un biedrībai "Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācija" piešķirtā finansējuma ietvaros bija jāīsteno 24 starptautiskās mobilitātes un visiem projekta partneriem kopīgi jāizstrādā mācību metodiskie materiāli sejas ādas un ķermeņa kosmētiskā kopšanā.

Projekta īstenošanas laikā notikuši pieci mobilitātes braucieni. Kosmētiķes Agnese Ruskule, Dagnija Kazule, Ineta Krjučkova viesojušās pie sadarbības partneriem Helsinkos, Olga Stoļarova un Inga Groskopa - Tallinā. Notikušas trīs starptautiskas sanāksmes Rīgā, Tallinā un Helsinkos. Izskatīta kopdarbu struktūra, saturs, tēmu izklāsts, vairākkārt pārrunāti atsevišķi atšķirīgie viedokļi, lai nonāktu pie kopīga viedokļa.

Projekta ietvaros izstrādāto mācību materiālu par pretnovecošanās terapiju un par ķermeņa un sejas klasisko kosmētisko masāžu pirmreizējā prezentācija notika Rīgā 2013. gada jūlijā.