Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogramma "Mobilitāte" (2011. gads)

Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogramma "Mobilitāte" (2011. gads)

2011.gadā SIA „Rīgas Kosmētikas skola” veiksmīgi īstenoja Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogrammas "Mobilitāte" projektu "Eiropa zinošiem pasniedzējiem”. Skolas direktores Nellijas Janaus vadībā četri pedagogi nedēļu pavadīja CIDESCO skolā Helsinkos - Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto. Brauciena mērķis bija pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana. Mūsu skolas pārstāvji iepazinās ar skolvadību, pedagogu darba organizāciju, mācību metodisko materiālu izstrādes praksi, piedalījās lekcijās un praktiskajās nodarbībās, diskusijās ar studentiem un pasniedzējiem, apmeklēja studentu prakses vietas. Rezultātā, tika iegūta vērtīga starptautiskā pieredze, kas noderēja izglītojot Rīgas Kosmētikas skolas audzēkņus un organizējot mācību darbu skolā. Tika nodibināti jauni kontakti, kas palīdzēs izstrādāt jaunus projektus nākotnē un pavēra iespējas studentu kvalifikācijas prakses organizēšanai ārvalstīs.